GIỚI THIỆU - LIÊN HỆ

--- GIỚI THIỆU ---

A. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

Phường 4 được thành lập từ ngày 01/6/1976 từ các Khóm 1 và 2 của phường Phú Thạnh. Tháng 07/1987, thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính phường theo Quyết định số 33 HĐBT ngày 14/02/1987 của Hội đồng Bộ trưởng, phần diện tích thuộc Khóm 5 của Phường 5 (cũ) được sáp nhập vào Phường 4. 

Là một trong 16 phường trực thuộc Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 45 năm qua (1976-2022), cùng với Đảng bộ và Nhân dân Thành phố, Đảng bộ và Nhân dân Phường 4 luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng và phát triển Kinh tế - Xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất  và tinh thần của Nhân dân địa phương, hệ thống chính trị được quan tâm bồi dưỡng và củng cố theo từng giai đoạn phát triển và nhu cầu thực hiện nhiệm vụ, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, diện mạo đô thị của phường ngày càng khang trang, hiện đại hơn. 

Diện tích tự nhiên: 17,07 ha, được chia thành 5 Khu phố và 58 Tổ dân phố, dân số cứ trú là 7,716 người (trong đó người Hoa chiếm tỷ lệ 67%). Địa bàn phường được bao bọc bởi các tuyến đường: Trần Quý - Lê Đại Hành - Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Thị Nhỏ; giáp tranh với địa bàn các đơn vị: Phường 16 - Phường 6 - Phường 7 Quận 11 và Phường 15 - Phường 12 Quận 5.

Bản đồ địa giới Quận 11
Bản đồ địa giới Phường 4 Quận 11

B. GIỚI THIỆU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG:

Đảng bộ Phường 4 đã tổ chức 14 lần Đại hội Đảng bộ phường, ở mỗi nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ phường luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc lấy ý kiến lãnh chỉ đạo, điều hành hoạt động địa phương, từng ủy viên ban chấp hành luôn có sự tập trung, trách nhiệm với từng nội dung tham mưu, hỗ trợ định hướng tốt hoạt động chi bộ phụ trách. 

Đ/c Nguyễn Trần Bình - UV.BTV/Phó Chủ tịch UBND Quận 11 tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Phường 4 khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hiện nay, Đảng bộ Phường 4 có 10 chi bộ trực thuộc, trong đó: 5 Chi bộ Khu phố (Từ Chi bộ Khu phố 1 đến Chi bộ Khu phố 5), 2 Chi bộ lực lượng vũ trang (Chi bộ Công an và Chi bộ Quân sự), 2 chi bộ trường học (Chi bộ trường Mầm Non 4 và Chi bộ Trường tiểu học Phạm Văn Hai) và 1 Chi bộ ngoài quốc doanh (Chi bộ Phòng khám Đa khoa Thuận Kiều) với 8 chi bộ có cấp ủy và 2 chi bộ không có cấp ủy. 

 Trong suốt 45 năm qua, ở từng giai đoạn lịch sử của đất nước, dưới sự lãnh đạo chung của lãnh đạo Đảng cấp trên, Ban chấp hành Đảng bộ phường từng nhiệm kỳ luôn có sự thống nhất từ ý chí đến hành động được thể hiện tại các văn bản chỉ đạo các nội dung về Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng - An ninh, xây dựng Chính quyền - Đoàn thể và xây dựng Đảng. Qua đó, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, Đảng bộ và Nhân dân Phường 4 phát huy lợi thế mọi tiềm lực của địa phương, từng bước khắc phục khó khăn, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Từ những thành tựu, hạn chế trong 45 năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ phường sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh đã đạt được, khắc phục hạn chế thành những bài học, hành trang quý báu để các thế hệ tiếp theo thực hiện tốt hơn, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần Nhân dân, đưa Phường 4 trở thành một trong các phường mạnh về kinh tế, ổn định về an ninh chính trị, an toàn về trật tự xã hội, góp phần xây dựng Quận 11 trở thành nơi đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

--- LIÊN HỆ ---

Đơn vị: Đảng ủy - Ủy ban Nhân dân Phường 4 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở: Số 139B, đường Thuận Kiều, Phường 4, Quận 11, TP.HCM

Số điện thoại liên hệ: (028).3956.1246 hoặc zalo 0763.411.383

Email: danguyphuong4quan11@gmail.com