HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CÁC CẤP

Hội nghị tiếp đoàn KIỂM TRA số 06 quận ủy làm việc với đảng ủy phường 4 VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 62 của QUẬN ỦY

HT|20/4/2022|17:00