HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CÁC CẤP

Lãnh đạo UBND Quận - Phường tổ chức hoạt động thăm hỏi

nhân kỷ nhiệm ngày thầy thuốc việt nam

(27/02/1955 - 27/02/2022)

HT|23/02/2022|10:00