HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CẤP PHƯỜNG

Hội nghị tiếp đoàn công tác số 02 quận ủy làm việc với đảng ủy phường 4 về triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022

HT|02/3/2022|19:00