HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CẤP PHƯỜNG

 

Đại hội ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG 4 QUẬN 11,

Lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

HT|10/5/2022|13:00