HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CẤP PHƯỜNG

 

diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2022

HT|20/5/2022|19:00