HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CẤP PHƯỜNG

 

HỘi Cựu chiến Binh - hội người cao tuổi phường phối hợp với cty sửa hà lan tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe - tri ân Hội viên CCB-NCT