HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CẤP PHƯỜNG

 

Đảng ủy - ubnd - UB.MTTQVN phường 4 tổ chức ra quân tiếp tục thực hiện ct19 của thành ủy năm 2022