HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CẤP PHƯỜNG

 

Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 46-KH/ĐU ngày 26/02/2022 

về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

HT|21/3/2022|08:40

Duy trì hoạt động chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần và sinh hoạt mỗi tuần 1 mẫu chuyện ngắn về Bác