Từ năm 1930 đến 1945

Thư kính cáo đồng bào do đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết gửi các tầng lớp nhân dân cả nước (06-06-1941)

Tấm thẻ Hồ Chi Minh dùng để dự Hội nghị các đại biểu cách mạng hải ngoại tại Liễu Châu, Trung Quốc (3-1944)

Ru-lô, Mã số và Bàn đá in Báo ''Việt Nam Độc Lập'' (1941)

Nhà của ông Hứa Gia Khởi, làng Nặm Quang (Trung Quốc), nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã ở trong thời gian mở lớp huấn luyện chính trị cho các cán bộ Việt Nam (12-1940)

Nhà cụ Dương Văn Đình, nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc thường đi lại tiếp xúc với quần chúng tuyên truyền Cách mạng tại Pác Bó (1941-1945)

Một số tài liệu tuyên truyền cách mạng

Lịch sử Đảng Cộng sản Nga, đồng chí Nguyễn Ái Quốc dịch sang tiếng Việt (1941-1945)

Lá cờ đã được dùng trong Hội nghị Trung ương Đảng Lần thứ VIII, đồng chí Nguyễn Ái Quốc mang từ nước ngoài về (1941)

Chiếc valy mây đựng tài liệu, đồng chí Nguyễn Ái Quốc mang từ nước ngoài về nước (1941)

Nhân dân các dân tộc Cao Bằng tổ chức biểu tình đón ông Gôđa lên Cao Bằng để đưa bản ''Dân nguyện" cho ông tại km8 (02-1937)

Tượng Các Mác trong hang Cốc Bó

Nền nhà của ông Lý Quốc Súng – nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc ở và làm việc trong những ngày đầu về nước (28-01 đến 07-02 năm 1941)

Toàn cảnh hang Cốc Bó

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Pác Bó tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Địa điểm cây ổi nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thường hái lá để đun nước uống, năm 1941

Lán Khuổi Nặm - nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VII (5-1941)

Hang Diêm Tiêu - nơi cất dấu tài liệu bí mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1941-1945)

Hang Slí Điếng – Hộp thư liên lạc bí mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1941-1945)

Địa điểm lán Khuổi Nặm II nơi Báo “Việt Nam độc lập” – Cơ quan ngôn luận của Mặt trận Việt Minh do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập (01/8/1941)

Giường Bác Hồ nằm trong hang Cốc Bó

Địa điểm Bác Hồ ngồi làm thơ (20/2/1961)

Di tích nơi Bác Hồ ngồi câu cá

Cột mốc 108

Bút tích của Bác Hồ trong hang Cốc Bó

Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh in trên báo Việt Nam độc lập – cơ quan tuyên truyền của Ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng, năm 1941

“Thân thể ở trong lao Tinh thần ở ngoài lao Muốn nên sự nghiệp lớn Tinh thần càng phải cao”

Ngục trung nhật ký, tập thơ chữ Hán do Hồ Chí Minh viết trong thời gian bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam tại các nhà lao ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc (từ 29/8/1942-10/9/1943)

Báo Việt Nam Độc lập, Cơ quan tuyên truyền của Ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng, do Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1941 (Số 103, ngày 21/8/1941, có đăng bài và tranh vẽ của Nguyễn Ái Quốc)

Lán Khuổi Nậm ở Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, nơi họp Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ Tám (tháng 5/1941), quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và thành lập Mặt trận Việt Minh

Bàn ghế đá bên suối Lênin, nơi Nguyễn Ái Quốc làm việc trong những ngày đẹp trời. Tại đây, Người đã dịch cuốn Lịch sử Đảng Cộng sản Bônsêvích Liên Xô ra tiếng Việt và soạn thảo nhiều tài liệu khác…

Suối Lênin, do Nguyễn Ái Quốc đặt tên ở Pác Bó, Cao Bằng

Bác Hồ về nước (28/1/1941)

Bản Nậm Quang, thôn Linh Quang, xã Thiện Bàn, huyện Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, nơi Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện cán bộ cách mạng, cuối năm 1940, đầu năm 1941

Thôn Lộ Mạc, ngoại thành Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, nơi làm việc của Văn phòng Bát lộ quân. Hồ Chí Minh với bí danh Hồ Quang, thiếu tá Bát lộ quân đã ở và làm việc tại đây (1938)

Mít tinh quần chúng ngày 1/5/1938 tại Khu Đấu xảo Hà Nội (nay là Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị)

Ngục Victoria, nơi giam giữ Nguyễn Ái Quốc thời gian Người bị bắt ở Hồng Kông (1931-1933)

Xô Viết – Nghệ Tĩnh, cao trào cách mạng do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo năm 1930-1931

Bút tích trang cuối báo cáo của Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản (18/2/1930)

Nguyễn Ái Quốc năm 1930

Nguyễn Ái Quốc năm 1933

Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945

Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (trích đoạn). Bút tích bản tiếng Anh

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930

Hình ảnh những ngày tháng Tám lịch sử ở Hà Nội

Thư của Nguyễn Ái Quốc gửi đồng bào cả nước được truyền đi khắp nơi trước ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám (1945)

Lán Nà Lừa, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc trong những ngày Hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội (1945)

Đình Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội do Việt Minh triệu tập tháng 8 năm 1945, quyết định Tổng khởi nghĩa, bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch

Một đơn vị giải phóng quân làm lễ xuất phát từ cây đa Tân Trào về giải phóng Thái Nguyên (16/8/1945)

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Bức thư của Người gửi đồng bào cả nước, ký tên là Nguyễn Ái Quốc, được truyền đi khắp nơi trước cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công