KINH TẾ

ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA, TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP

HT|03/3/2022|08:20

(Nguồn: Trang tin điện tử Đảng bộ Thành Phố Hồ Chí Minh - https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/day-nhanh-qua-trinh-co-phan-hoa-tai-co-cau-doanh-nghiep-1491891272)

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu tại buổi làm việc

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 2/3, đoàn công tác của UBND TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Tổng công ty (TCT) Công nghiệp Sài Gòn về kế hoạch thực hiện và giao nhiệm vụ năm 2022.

TCT Công nghiệp Sài Gòn có 20 công ty thành viên, Đảng bộ TCT là Đảng bộ cấp trên cơ sở gồm 14 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 5 đảng bộ cơ sở, 9 chi bộ cơ sở với 550 đảng viên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo TCT Công nghiệp Sài Gòn nêu kiến nghị về việc cổ phần hóa tại TCT và các công ty con, theo căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp (DN) nhà nước, DN có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025, đối với TCT Công nghiệp Sài Gòn với ngành nghề sản xuất thuốc lá chiếm tỷ trọng từ 65-70% tổng doanh thu thì UBND TP thống nhất tỷ lệ nhà nước tại TCT sau khi cổ phần hóa là từ trên 50-65% và 2 công ty con 100% vốn nhà nước sẽ cổ phần hóa cùng với công ty mẹ. Tuy nhiên, để đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình cho đến khi hoàn tất thì cần phải có sự hướng dẫn cụ thể và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền với TCT.

Về nhiệm vụ năm 2022, TCT Công nghiệp Sài Gòn tổ chức hoàn thành kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo kế hoạch sản xuất kinh doanh; bám sát chủ đề năm 2022 và tình hình thực tế để tổ chức, thực hiện theo yêu cầu của Ban chỉ đạo tái cơ cấu, cổ phần hóa DN TP giai đoạn 2020-2025, đồng thời thực hiện các biện pháp tái cấu trúc, sắp xếp lại các nhà máy trực thuộc có hiệu quả cao hơn. Tổ chức hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng 3 dự án đầu tư, trong đó có 2 dự án khởi nghiệp sáng tạo và 1 dự án công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, tiếp tục triển khai chương trình chuyển đổi số của TCT, nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001 và các công cụ quản lý hiện đạo trong quản trị DN, áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 tại cơ quan văn phòng TCT và các nhà máy trực thuộc.

Qua trao đổi, lắng nghe ý kiến của đơn vị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thống nhất với kế hoạch đề ra của đơn vị trong năm 2022 của TCT Công nghiệp Sài Gòn. Đồng chí Võ Văn Hoan cũng đề nghị đơn vị sớm hoàn thiện và trình phương án tái cơ cấu tại TCT giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, nhanh chóng giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong thời gian qua, thực hiện cổ phần hóa DN theo lộ trình kế hoạch đề ra. TCT cũng cần tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh, để hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính năm 2022 theo kế hoạch đề ra và đã đăng ký với UBND TP.