KINH TẾ

nâng giờ làm thêm trong 1 tháng và trong 1 năm của người lao động

HT|24/3/2022|10:30

(Nguồn: Trang tin điện tử Đảng bộ Thành Phố Hồ Chí Minh - https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/nang-thoi-gio-lam-them-trong-1-thang-va-trong-1-nam-cua-nguoi-lao-dong-1491891992)

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 9, chiều 23/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về thời giờ làm thêm trong 1 tháng và trong 1 năm của người lao động.

Chính phủ đề nghị nâng số giờ làm thêm 1 tháng của người lao động từ không quá 40 giờ lên không quá 72 giờ (gấp 1,8 lần). Tuy nhiên, trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thuý Anh cho biết có 2 loại ý kiến về nội dung này. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, việc nâng trần thời gian làm thêm giờ lên mức không quá 72 giờ là quá cao mà cơ quan soạn thảo chưa đưa ra căn cứ thuyết phục, do đó đề nghị chỉ nên nâng trần không quá 40 giờ lên không quá không quá 60 giờ. Đây cũng là ý kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lựa chọn để thực hiện mục tiêu bảo đảm sức khỏe, tái tạo sức lao động, an toàn lao động của người lao động.

Loại ý kiến thứ hai đồng tình nâng trần thời gian làm thêm giờ trong 1 tháng từ không quá 40 giờ lên không quá 72 giờ như tờ trình của Chính phủ và cho rằng, đây là mức hợp lý trong bối cảnh hiện nay. Đây cũng là ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Do có ý kiến khác nhau, Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã xin ý kiến thành viên UBTVQH về hai phương án này. Kết quả: 13/18 đồng chí tán thành phương án 1; 5/18 đồng chí tán thành phương án 2. Do đó, dự thảo Nghị quyết nêu: nâng số giờ làm thêm 1 tháng của người lao động từ không quá 40 giờ lên không quá 60 giờ.

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương bình và Xã hội Đào Ngọc Dung, việc đề xuất nâng giờ làm thêm căn cứ nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp. Hơn nữa, thực tế do sức ép đơn hàng nên doanh nghiệp vẫn “ngấm ngầm” thoả thuận trực tiếp với người lao động để tiến hành làm thêm, dẫn đến quyền lợi của người lao động không được bảo đảm. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị cho giữ phương án nâng “trần” 72 giờ vì xuất phát từ thực tế khách quan, nếu chỉ nâng lên không quá 60 giờ thì người lao động và doanh nghiệp mặt này mặt kia đồng tình nhưng đón nhận không có tâm tư hào hứng.

Tuy nhiên, sau khi thảo luận, UBTVQH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 100% thành viên tán thành. Theo đó, về số giờ làm thêm trong 1 tháng, Nghị quyết nêu rõ nếu khi người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ trong 1 tháng.

Về giờ làm thêm trong 1 năm của người lao động, Nghị quyết nêu rõ trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 1 năm. Có 5 trường hợp không được áp dụng tăng giờ làm thêm, gồm: người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi; người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng; người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Ngoài ra, không áp dụng quy định này đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 107 của Bộ luật Lao động.

Nghị quyết có hiệu lực bắt đầu từ 1/4/2022; quy định về thời giờ làm thêm trong 1 năm có hiệu lực từ ngày 1/01/2022. Thời điểm hết hiệu lực sẽ theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/ 2021 của Quốc hội.