Nhân sự

đồng chí

PHAN PHƯỢNG KHÁNH


Phó BT Thường trựcChủ nhiệm UBKT Đảng ủy
[Email]

đồng chí

TRẦN NGUYỄN KHÁNH HÙNG


Quận Ủy viên/Bí thư Đảng ủy phường
[Email]

đồng chí

VŨ THỊ THANH HIỀN


Phó Bí thư/Chủ tịch UBND phường
[Email]

đồng chí

PHẠM KIM THỦY


ĐUV/Chủ tịch UB.MTTQVN phường
[Email]

đồng chí

TRẦN MINH HẢI


ĐUV/Phó Chủ tịch UBND phường
[Email]

đồng chí

HÀ LÊ THANH HIỀN


ĐUV/Phó Chủ tịch UBND phường
[Email]

đồng chí

TRƯƠNG TẤN ĐẠT


ĐUV/Trưởng Công an phường
[Email]

đồng chí

NGUYỄN HỮU TÂM


ĐUV/Văn phòng Đảng ủy phường
[Email]

đồng chí

NGUYỄN NGỌC LUẬN


ĐUV/Phó Hiệu trưởng Trường TH Phạm Văn Hai
[Email]

đồng chí

LÂM QUỐC TRIỀU


ĐUV/Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường
[Email]