TRANG TIN ĐIỆN TỬ:

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 4 QUẬN 11 Thành phố Hồ CHÍ MINH

CHỦ ĐỀ NĂM 2024 CỦA TPHCM:

"Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội" 

do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thống nhất tại kỳ họp lần thứ 13, ngày 08/12/2023 

Facebook
Facebook
Facebook
Facebook

TIN NHANH:

HOẠT ĐỘNG:

Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư (Khóa XII) và Thông tri số 23- TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

BCĐ hè Phường 4 phối hợp cùng Phòng khám Med.Lotus tổ chức: Ngày hội “Vì sức khỏe trẻ em” năm 2023

Hội nghị kiểm tra công tác quản lý, phúc tra đối chiếu nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ để phục vụ xét duyệt phân loại danh sách nghĩa vụ quân sự chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2024

TIN KHÁC:

Số lượt truy cập: