DÂN VẬN

Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư (Khóa XII) và Thông tri số 23- TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

HT|14/7/2023|20:00

NGÀY HỘI "MỪNG XUÂN QUÝ MÃO - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH" NĂM 2023

HT|08/01/2023|13:00

hành trình "theo dấu chân lịch sử"

HT|22/3/2022|19:00

HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC, XÂM HẠI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

HT|21/3/2022|09:30

Chia sẻ ký ức những con đường (hẻm) dân vận khéo

HT|17/3/2022|10:00

PHụ nữ ngày càng khẳng định vai trò của mình, không ngừng nâng cao vị thế trong nước và quốc tế

HT|08/3/2022|8:00

HỌp mặt kỷ niệm 1982 năm cuộc khởi nghĩa hai bà trưng và 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2022)

HT|03/3/2022|15:30 

Hội Nghị triển khai công tác hội và phát động phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2022

HT|02/3/2022|10:00

chào mừng Kỷ niệm 112 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3 (08/3/1910 - 08/3/2022)

HT|28/02/2022|10:00

giáo dục kỹ năng thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch covid-19 

HT|25/02/2022|19:00