DÂN VẬN

Hội Nghị triển khai công tác hội và phát động phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2022

HT|02/3/2022|10:00

Hội Cựu chiến binh Phường 4, cùng với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Phường 4 quyết tâm thực hiện mục tiêu "Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Phường 4 về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và Kế hoạch 171/KH-CCB ngày 17/01/2022 của Hội Cựu chiến binh Quận 11 về công tác Hội Cựu chiến binh Quận 11 năm 2022. Vừa qua, ngày 01/3/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 4 đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hội và phát động phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Quận 11; đồng chí Phan Phượng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 4 Quận 11; đồng chí Trần Minh Hải - Đảng ủy viên/Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường 4 Quận 11.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Quận 11 đã chỉ đạo cụ thể hoạt động năm 2022, trong đó Hội Cựu chiến binh phường cần cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đảng bộ phường và Kế hoạch công tác Quận hội phù hợp với tình hình địa phương, cần tăng cường thêm công tác tuyên truyền công trình chào mừng Đại hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong Hội nghị, Hội Cựu chiến binh phường đã tổ chức ký kết giao ước hưởng ứng phát động thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2022 với Chi hội Cựu chiến binh 5 Khu phố.