KIỂM TRA - GIÁM SÁT

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên

HT|07/4/2022|13:00

(Nguồn: Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM - https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tang-cuong-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-de-phong-ngua-nhung-sai-pham-cua-to-chuc-dang-va-dang-vien-1491892534)

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM - Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 6/4, Quận ủy Quận 11 tổ chức hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải. Bí thư Quận ủy Quận 11 Trương Quốc Lâm chủ trì hội nghị.

Trong quý I/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 11 đã thực hiện tốt quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2022; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Trong Quý I/2022, quận đã thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện hơn 328,9 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 2.112 tỷ đồng, tăng 4,82% so với cùng kỳ…

Tính đến nay, quận đã giới thiệu việc làm cho 3.696 người, đạt tỷ lệ 30,8%; 15 phường không còn hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo TP, giai đoạn 2021-2025, giảm 350 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,59% tổng hộ dân; giảm 250 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,42% tổng số dân.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của Nhân dân về phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, TP, của quận và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, công tác chế độ chính sách, công tác rà soát quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tham mưu kịp thời, đảm bảo đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được tập trung thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác dân vận trên các lĩnh vực được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngày càng chuyển biến tích cực. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng hướng về cơ sở, chủ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, phát huy vai trò giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cũng trong quý I, quận đã kết nạp 8 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 5%. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã kiểm tra 4 tổ chức Đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tiến hành xem xét và thi hành kỷ luật 6 đảng viên, trong đó khiển trách 2 đảng viên, cảnh cáo 3 đảng viên và khai trừ 1 đảng viên…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã thực hiện Quý I/2022 của Quận 11 đạt nhiều hiệu quả cao. Đồng chí đề nghị Quận 11 tiếp tục rà soát triển khai nhiều giải pháp phục hồi kinh tế từng bước trở lại bình thường mới; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, cần nuôi dưỡng nguồn thu, đồng hành cùng doanh nghiệp; quan tâm đến đầu tư công trên địa bàn quận. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19 của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải yêu cầu Quận 11 tiếp tục quan tâm hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động; quan tâm và đề ra các giải pháp hiệu quả trong công tác chăm lo hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là những hộ bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tạo môi trường, cơ chế phù hợp đối với các lực lượng tuyến đầu chống dịch ở cơ sở; quan tâm tạo điều kiện triển khai mô hình bác sĩ gia đình.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu Quận 11 cần quan tâm bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, nhất là lực lượng tham gia hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; rà soát quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kịp thời, đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa những sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên.

hình ảnh quang cảnh hội nghị