TỔ CHỨC

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

HT|04/6/2022|15:00

Đại hội ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH,

Lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

HT|10/5/2022|13:00

ĐẠI hội hội cựu chiến binh phường 4 quận 11 lần thứ ix, nhiệm kỳ 2022 - 2027

HT|06/5/2022|13:00

Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

HT|04/5/2022|14:30

Đoàn kiểm tra số 06 quận ủy làm việc với đảng ủy phường 4

HT|20/4/2022|20:00

Những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 4 BAN CHẤP HÀNH Trung ương Đảng (khóa XIII)

HT|01/4/2022|12:00

Triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng gắn với chủ đề năm 2022

HT|29/3/2022|15:00

Triển khai quán triệt thực hiện kế hoạch số 62-KH/QU năm 2022

HT|27/3/2022|15:00

Những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 4 BAN CHẤP HÀNH Trung ương Đảng (khóa XIII)

HT|15/3/2022|09:20

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG - HỌP MẶT MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH NĂM 2022

HT|26/01/2022|10:00