TỔ CHỨC

Đoàn kiểm tra 06 quận ủy làm việc với Đảng ủy phường 4

Về việc triển khai, thực hiện Kế hoạch 62-KH/QU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở và tăng cường công tác dân vận trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận 11

HT|20/4/2022|20:00

đ/c Nguyễn Thị Mai Trang - UVBTV/Trưởng Ban Dân vận/Trưởng đoàn kiểm tra 06 quận ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: HT

Sáng ngày 19/4/2022, Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/QU ngày 08/4/2022 của BTVQU về kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch 62-KH/QU, Đoàn kiểm tra số 06 quận ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy Phường 4 tại HT-UBND Phường.

Thành phần buổi làm việc gồm: Đoàn kiểm tra số 06 quận ủy do đ/c Nguyễn Thị Mai Trang - UV.BTV/Trưởng Ban Dân vận/ Trưởng đoàn kiểm tra 06 dẫn đoàn, tiếp đoàn kiểm tra có các đồng chí là Ban thường vụ đảng ủy, Đảng ủy viên, Trưởng các đoàn thể phường.

Tại hội nghị, sau khi nghe các đồng chí phường trình bày báo cáo các nội dung đã xây dựng, triển khai và thực hiện theo Kế hoạch 62-KH/Q, đ/c Nguyễn Thị Mai Trang - Trưởng đoàn Kiểm tra số 06 quận ủy có phát biểu kết luận, chỉ đạo cụ thể:

Trong gần 01 tháng triển khai Kế hoạch 62-KH/QU tại địa phương, cơ bản Đảng ủy phường đã có sự tập trung trong xây dựng, thảo luận góp ý và triển khai kế hoạch chỉ đạo của đảng ủy; các cấp ủy trực thuộc, Ban ngành - Đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học trên địa bàn phường thực hiện tốt việc triển khai nội dung kế hoạch quận và kế hoạch của đảng ủy phường, đồng thời dựa trên tinh thần chỉ đạo tại kế hoạch của Đảng ủy có xây dựng các văn bản phù hợp với ngành và triển khai đến đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng chính trị nòng cốt, người lao động... Tuy nhiên việc triển khai thực hiện Kế hoạch 62-KH/QU trong thời gian tới cần chú ý thêm các nội dung sau:

  • Kế hoạch 62-KH/QU của quận ủy là kế hoạch yêu cầu triển khai thực hiện rộng ở mọi lĩnh vực, thông qua 3 chiến lược đã được nêu tại kế hoạch, các cấp ủy đảng cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo cấp ủy trực thuộc, cơ quan đơn vị trên địa phương phối hợp thực hiện để xây dựng hệ thống chính trị mạnh về tư tưởng, chất lượng trong từng hoạt động và trong đó thực hiện tăng cường công tác nắm bắt thông tin nói chung của người dân tại địa phương.

  • Đối với Đảng ủy cần xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp dựa trên tình hình thực tế địa phương và có lộ trình thực hiện theo danh mục, đầu việc đề ra cụ thể.

Ngoài ra, tương ứng với Công tác tư tưởng, công tác tổ chức, Dân vận...thì phải quan tâm tập trung hơn trong việc tiếp nhận phản hồi, đánh giá thực chất công tác tuyên truyền, phát huy tổ nhóm, cá nhân có uy tín tại địa phương. Thường xuyên quan tâm, rà soát lực lượng chính trị nòng cốt, linh hoạt trong việc lựa chọn bổ sung nhân sự BĐH KP-TDP, lực lượng chính trị nòng cốt địa phương. Bổ sung, hiệu chỉnh quy chế làm việc phù hợp với tình hình mới. Thực hiện Quy chế dân chủ ở các nội dung nội bộ, trong nhân dân, dân vận trong lực lượng vũ trang...

Đối với các nội dung, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ cần tập trung hiệu chỉnh, bổ sung chỉ đạo thực hiện ngay để Kế hoạch 62-KH/QU của quận ủy nói chung và Kế hoạch 49-KH/ĐU của đảng ủy phường nói riêng đạt chất lượng cao nhất. Dự kiến Tháng 9/2022 quận ủy sẽ có tổ chức đánh giá cụ thể kết quả thực hiện ở từng đơn vị.

Một số hình ảnh khác tại buổi làm việc