TỔ CHỨC

Những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 4 BAN CHẤP HÀNH Trung ương Đảng (khóa XIII)

HT|01/4/2022|12:00

đ/c Nguyễn Thị Mai Trang - UVBTV/Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 11 báo cáo nội dung tại Hội trường UBND Phường 4

Thực hiện Công văn số 108-CV/QU ngày 18/3/2022 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 11, trưa ngày 31/3, Đảng ủy Phường 4 Quận 11 tổ chức Hội nghị quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tại Hội trường UBND Phường 4 Quận 11.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai Trang - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 11, đồng thời là báo cáo viên tại hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí đảng viên, cán bộ công chức - viên chức, Đoàn viên - Hội viên nòng cốt.

Tại hội nghị, đối với các nội dung trình bày, đ/c Nguyễn Thị Mai Trang còn lồng ghép, dẫn chứng các giải pháp, hoạt động, nhân vật thực tế, giúp các đảng viên, cán bộ công chức - viên chức, Đoàn viên - Hội viên nòng cốt được cụ thể hóa nhiệm vụ, nội dung tại văn kiện mà bản thân cần thực hiện trong thời gian tới.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, số lượng Đảng ủy triệu tập tham dự hội nghị là 90 người, trong đó: 70 đảng viên và 20 cán bộ công chức - viên chức, Đoàn viên - Hội viên nòng cốt. Sau hội nghị, Ban thường vụ đã triển khai cấp ủy 10 Chi bộ tiếp tục triển khai các nội dung hội nghị đến các đồng chí đảng viên, Đoàn viên - Hội viên còn lại tại các buổi sinh hoạt đảng định kỳ của Chi bộ và sinh hoạt chính trị của Hội - Đoàn thể phường.

Tài liệu: Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII (2 đối tượng), file bài giảng tại hội nghị ngày 14/3 và file bài giảng do báo cáo viên cung cấp sau hội nghị 31/3.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị