TỔ CHỨC

Triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng gắn với chủ đề năm 2022

HT|29/3/2022|15:00

Đảng ủy phường triển khai đến cấp ủy 10 chi bộ thực hiện nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 11 tại Kế hoạch số 65-KH/QU ngày 28/3/2022.

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/QU ngày 28/3/2022 của Ban thường vụ Quận ủy Quận 11 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng gắn với chủ đề "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ đảng viên" năm 2022. Đảng ủy phường đề nghị cấp ủy 10 chi bộ trực thuộc nghiêm túc nghiên cứu, thực hiện các nội dung cụ thể sau:

  1. Thống nhất thời gian tổ chức hội nghị sinh hoạt, rà soát chọn lọc nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng theo hướng dẫn của BTG quận ủy được đăng tải trên trang www.tailieusinhhoatbtgq11.com và nội dung hướng dẫn tại kế hoạch 65 của quận ủy. Thực hiện đăng ký về BTV đảng ủy thông qua Văn phòng đảng ủy phường chậm nhất 30/3/2022.

  2. Xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ, trong đó tập trung các hạn chế, khó khăn hiện tại, thảo luận góp ý phấn đấu khắc phục, tạo chuyển biến và tiến tới giải quyết dứt điểm khó khăn trong thời gian cụ thể.

  3. Rà soát việc đăng ký các nội dung chương trình hành động giai đoạn 2021 - 2025 của đảng viên chi bộ. Đề nghị cấp ủy rà soát cụ thể sổ đăng ký, báo bổ sung đối với các trường hợp chưa có hoặc mất sổ đăng ký để Văn phòng đảng ủy chuyển sổ mới đến đảng viên.

(Để xem và tải các file, vui lòng bấm trực tiếp vào tên văn bản)

  1. Kế hoạch số 65-KH/QU ngày 28/3/2022 của BTV Quận ủy

  2. Kế hoạch số 51-KH/ĐU ngày 29/3/2022 của Đảng ủy phường về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng gắn với chủ đề năm 2022

  3. Kế hoạch số 46-KH/ĐU ngày 26/02/2022 của Đảng ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị từ nay đến năm 2025