TUYÊN GIÁO

Vĩnh biệt đồng chí diệp tú anh: nữ biệt động thành hồng tư 

LÃNH ĐẠO PHƯỜNG 4 thăm, động viên và chúc tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phường 

BÍ THƯ CHI BỘ KHU PHỐ TIÊU BIỂU NĂM 2021

Trường tiểu học Phạm văn hai - ra mắt không gian văn hóa hồ chí minh

Xuyên tạc lịch sử - một trong những thủ đoạn phá hoại về tư tưởng của các thế lực thù địch hiện nay

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ chí minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh" và đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu Chương trình “Công dân thành phố” 

Nhận diện chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong tình hình mới


Biểu tượng cao đẹp làm nên sức mạnh và sự trường tồn quốc gia, dân tộc

“…Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng. Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Tôi lắng nghe, Tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình”… 

PHIẾU KHẢO SÁT NHANH QUA MẠNG

Về việc tổ chức dạy, học; tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ  

trách nhiệm cải tiến và sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên

Sáng tạo là một yêu cầu, đòi hỏi quan trọng được các văn kiện của Đảng đề cập nhiều lần, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Báo cáo chính trị của Đại hội XIII đã có gần 50 lần nhắc đến từ “sáng tạo”, trong đó có những từ, cụm từ đáng chú ý như “đổi mới sáng tạo”, “khởi nghiệp sáng tạo”, “phát huy dân chủ, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm”, “phát huy sức sáng tạo”, “năng lực sáng tạo”… Có những từ, cụm từ hướng đến hệ thống, các cơ quan, tổ chức, nhưng cũng có những ý nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI - BƯỚC NGOẶT VĨ ĐẠI CỦA CÁCH MẠNG

Ngày 03/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đây là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê nin đối với cách mạng Việt Nam. Với sự kiện lịch sử trọng đại này, sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.