TUYÊN GIÁO

Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh" và đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu Chương trình “Công dân thành phố”

HT|30/4/2022|11:00

Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 11, Đẩy mạnh việc thực hiện theo yêu cầu của Công văn số 1483-CV/BTGTU ngày 05/4/2022 về đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu Chương trình “Công dân thành phố” và Công văn số 1347-CV/BTGTU ngày 17/02/2022 về đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, vừa qua, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 11 đã triển khai, chỉ đạo cấp ủy các cơ sở trực thuộc đảng bộ quận có sự quan tâm, chỉ đạo các trang tin nội bộ, các nhóm tuyên truyền, fanpage các đoàn thể thực hiện đăng tải, chia sẻ và theo dõi báo cáo về việc thực hiện tại của cơ sở.

Các nội dung yêu cầu được cung cấp tại 2 đường link chính của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM:

1. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

https://home.mycloud.com/action/share/21b99212-7246-4877-ba2e-7a3c5739a740

2. Các video clip tuyên truyền về Chương trình “Công dân thành phố”:

https://bit.ly/btgthanhuy

Ban Thường vụ Đảng ủy phường đề nghị UBND - UB.MTTQVN các Đoàn thể, cấp ủy 10 chi bộ trực thuộc thực hiện đăng tải, chia sẻ các nội dung theo chỉ đạo của Ban tuyên giáo Quận ủy Quận 11 và có báo cáo việc thực hiện cụ thể nội dung chia sẻ, trang chia sẻ, ý kiến của Đảng viên, Đoàn Hội viên, quần chúng nhân dân về các nội dung đã đăng tải, chia sẻ.... Chậm nhất 9/5/2022 báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy (thông qua Văn phòng Đảng ủy phường) để có tổng hợp, báo cáo về Ban Thường vụ quận ủy.

Văn phòng đảng ủy giới thiệu một số link đăng tải, chia sẻ từ Fanpage Hoa Sen Quận 11:

Số lượt truy cập: