TUYÊN GIÁO

BÍ thư chi bộ khu phố tiêu biểu năm 2021

HT|04/11/2022|17:30

Nguồn: Hoa Sen Quận 11 - https://rd.zapps.vn/detail/117900896736010798?zl3rd=815789662550058820&id=d859e6404a05a35bfa14

Quận ủy Quận 11 trân trọng chúc mừng đồng chí Phạm Thị Kim The, Bí thư Chi bộ Khu phố 4, Đảng bộ Phường 4 được đề xuất biểu dương Bí thư Chi bộ Khu phố tiêu biểu cấp Thành phố năm 2021 và 09 đồng chí Bí thư chi bộ khu phố tiêu biểu Quận 11 năm 2021.

Đồng chí PHẠM THỊ KIM THE - Bí thư Chi bộ Khu phố 4, Đảng bộ Phường 4 Quận 11

Đồng chí HUỲNH THỊ CỦA - Bí thư Chi bộ Khu phố 2, Đảng bộ Phường 1 Quận 11

Đồng chí ĐỖ THỊ THU CÚC - Bí thư Chi bộ Khu phố 3, Đảng bộ Phường 5 Quận 11

Đồng chí TẠ VIỆT - Bí thư Chi bộ Khu phố 1, Đảng bộ Phường 7 Quận 11

Đồng chí BẠCH ĐẰNG GIANG - Bí thư Chi bộ Khu phố 3, Đảng bộ Phường 7 Quận 11

Đồng chí TRẦN THANH HẢI - Bí thư Chi bộ Khu phố 1, Đảng bộ Phường 8 Quận 11

Đồng chí NGUYỄN VĂN SANG - Bí thư Chi bộ Khu phố 2, Đảng bộ Phường 9 Quận 11

Đồng chí ĐẶNG THỊ BA - Bí thư Chi bộ Khu phố 3, Đảng bộ Phường 11 Quận 11

Đồng chí LẠI MINH ĐỨC - Bí thư Chi bộ Khu phố 2, Đảng bộ Phường 14 Quận 11

Đồng chí PHAN VĂN NHÀN - Bí thư Chi bộ Khu phố 3, Đảng bộ Phường 15 Quận 11

Lượt truy cập: