TUYÊN GIÁO

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm

132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(19/5/1890 - 19/5/2022)

HT|19/5/2022|14:00

Đảng bộ Phường 4 Quận 11 nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) bằng nhiều hoạt động thiết thực.

1. Ra mắt tủ sách cộng đồng gắn với việc thực hiện "Không gian Hồ Chí Minh" của đơn vị.

Đơn vị phụ trách: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường

Địa điểm: Trụ sở Ủy ban Nhân dân Phường 4 Quận 11

Mục đích: trang bị các đầu sách lịch sử, tiểu sử anh hùng dân tộc, tiểu sử - bài viết về học tập và làm theo Bác... đề người dân, cán bộ công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham khảo, nghiên cứu khi đến Ủy ban phường.

Thời gian: thực hiện trong năm 2022 và các năm tiếp theo

2. Tổ chức Hội thi trực tuyến với chủ đề "Hành trình theo dấu chân Người" năm 2022.

Đơn vị phụ trách: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường

Địa điểm: Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng

Mục đích: Nâng cao kiến thức về Bác trong suốt thời gian ra đi tìm đường cứu nước cho Đoàn viên - Thanh niên phường.

Thời gian: Trong ngày 18/5/2022

3. Thực hiện mô hình trao tặng cây xanh cho Hội viên phụ nữ phường.

Đơn vị phụ trách: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường

Địa điểm: 5 Khu phố

Mục đích: vận động Hội viên phụ nữ học tập và làm theo Bác trong việc trồng cây xanh bảo vệ môi trường.

Thời gian: hoàn thành trong tháng 5/2022

4. Xây dựng "Không gian Hồ Chí Minh trực tuyến" tại Trang tin điện tử Đảng bộ Phường 4 Quận 11.

Đơn vị phụ trách: Văn phòng Đảng ủy phường

Mục đích: Nâng cao công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, sáng tạo.

Thời gian: Dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2022

5. Tham gia thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh