TUYÊN GIÁO

PHIẾU KHẢO SÁT NHANH QUA MẠNG

Về việc tổ chức dạy, học; tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ

HT|01/03/2022|15:45

Để kịp thời nắm tình hình dư luận xã hội về một số vấn đề liên quan đến đời sống người dân sau thời gian thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện bình thường mới; Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát nhanh qua Internet.

Thời gian khảo sát: Từ ngày 01/3/2022 đến ngày 03/3/2022.

Thành phần tham gia khảo sát: đa dạng đối tượng.

Đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn phường sau khi tham gia khảo sát vui lòng chia sẻ đường link liên kết đến mọi người cùng tham gia để Ban Tuyên giáo Thành ủy có được kết quả khảo sát tốt nhất, phù hợp tình hình thực tế.