VĂN PHÒNG

các biểu mẫu thực hiện công tác đảng

Văn phòng Đảng ủy Phường 4 thực hiện mẫu hóa các văn bản hỗ trợ công tác Đảng theo Điều lệ Đảng và các qui định

A. CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN:

I. KẾT NẠP ĐẢNG (KNĐ): 

Công văn hướng dẫn thực hiện hồ sơ KNĐ gửi lên BTC quận ủy - xem trước

1. Lý lịch xin vào Đảng (mẫu 2KNĐ)

2. Biên bản tiếp nhận hồ sơ KNĐ

3. Mục lục hồ sơ xét KNĐ

4. Đơn xin vào Đảng

5. Các loại biên bản

+ BB Chi đoàn

+ BB BCH Đoàn phường

+ BB Ban chấp hành Công đoàn

+ BB Hội liên hiệp Phụ nữ

+ BB Chi bộ

6. Nghị quyết Đoàn TNCS HCM phường

7. Giấy giới thiệu CTĐ 

8. Tổng hợp ý kiến

+ Tổng hợp Cấp ủy nơi cư trú - Đoàn thể sinh hoạt (Bình thườngnơi cấp ủy phát triển đảng)

+ Tổng hợp của Đoàn Thể (phần hạn chế)

9. Nghị quyết Chi bộ

>>>> Download các file Word tại ĐÂY

10. Các loại văn bản khác: 

Qui trình thực hiện hồ sơ kết nạp đảng theo CT28

Phiếu nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú

Phiếu chứng nhận lý lịch người xin vào đảng

II. CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC (CĐCT): 

(Đang cập nhật).....

B. ĐẢNG VỤ: (đang cập nhật).....

Số lượt truy cập: