VĂN PHÒNG

48 P4 NQ Lanh dao nam 2022.pdf

Nghị quyết lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022

HT|25/01/2022|10:00

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Phường 4 Quận 11 lần thứ 23, Khóa XIV, NK 2020-2025 ngày 18/01/2022 đã thống nhất các nội dung lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022

      Vào lúc 8 giờ 00 ngày 18/01/2022, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 23 đã diễn ra tại Phòng họp 1 UBND phường, với sự hiện diện của đ/c Nguyễn Hải Vân - UVBTV/Chủ nhiệm UBKTQU Quận 11 - phụ trách Phường 4 và 9/10 đ/c Đảng ủy viên phường.

        Hội nghị đã nhất trí các nội dung lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, có bổ sung ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đ/c Nguyễn Hải Vân và góp ý của các đ/c Đảng ủy viên phường.