VĂN PHÒNG

đại hội đại biểu đảng bộ Thành phố hồ chí minh,

lần XI, nhiệm kỳ 2020-2025

(Nguồn: Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh - https://www.hcmcpv.org.vn/van-ban-van-kien/van-kien-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tphcm-lan-thu-xi-1482982461)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 14/10/2020 đến ngày 18/10/2020 tại Hội trường TPHCM với 444 Đại biểu tham dự.

(Các thông tin kết quả khác về Đại hội, xem thêm tại Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh- bấm vào đây).

  • Một số tài liệu trong văn kiện Đại hội như sau:

  1. Diễn văn khai mạc

  2. Báo cáo chính trị của BCH ĐB khóa X

  3. Báo cáo kết quả biểu quyết những vấn đề quan trọng trong báo cáo chính trị

  4. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, NK 2020-2025

  5. Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI

  6. Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI

  7. Danh sách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI

  • Các nội văn bản khác trong văn kiện, xem thêm - tại đây

  • Tham khảo thêm văn kiện các kỳ Đại hội Đảng bộ TPHCM các nhiệm kỳ trước - tại đây