VĂN PHÒNG

đại hội đại biểu đảng bộ QUẬN 11 lần XIi, nhiệm kỳ 2020-2025

(Nguồn: Trang tin UBND Quận 11 TP.HCM - http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List=f73cebc3%2D9669%2D400e%2Db5fd%2D9e63a89949f0&ID=7359)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trong 02 ngày 12/08/2020 đến ngày 13/08/2020 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 11 với 278 Đại biểu tham dự.

Đến dự có: đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Dương Anh Đức - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng chí Ngô Văn Luận - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, nguyên Bí thư Quận ủy Quận 11; đồng chí Hồ Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cùng các thành viên tổ công tác Thành ủy; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận các thời kỳ; Mẹ Việt Nam anh hùng cùng với sự tham dự của 278 đại biểu đại diện cho 4.665 đảng viên thuộc 40 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quận 11.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Quận 11 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng lưu ý một số nội dung trọng tâm Ban chấp hành Đảng bộ Quận 11 nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tiếp tục tập trung thực hiện, cụ thể như: tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phát triển thương mại - dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh các đề án quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu chức năng bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện hiệu quả yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và các giải pháp giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều của Thành phố. Đối với công tác Đảng, đồng chí đề nghị Quận 11 tiếp tục củng cố, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 11 đã xác định mục tiêu tổng quát là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người, xây dựng gia đình hạnh phúc; đầu tư phát triển hạ tầng đô thị gắn với bảo vệ môi trường và phù hợp với xu hướng xây dựng đô thị thông minh; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Vì mục tiêu xây dựng Quận 11 phát triển nhanh, bền vững”.

Theo đó, Đại hội Đảng bộ Quận 11 cũng đưa 15 chỉ tiêu, 04 chương trình trọng điểm phấn đấu thực hiện, gồm: Chương trình “Giảm nghèo bền vững”; Chương trình “Chỉnh trang và phát triển đô thị”; Chương trình “Cải cách hành chính”; Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh”.

Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại kỳ họp lần thứ I, Ban chấp hành Đảng bộ Quận 11 đã bầu Ban Thường vụ Quận ủy. Đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy Quận 11 nhiệm kỳ 2015 – 2020 tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 02 Phó Bí thư là đồng chí Nguyễn Tăng Minh và đồng chí Trần Phi Long. Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, trong đó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy là đồng chí Nguyễn Hải Vân.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Quận 11 nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trương Quốc Lâm - Bí thư Quận ủy Quận 11 phát biểu bế mạc Đại hội, nhấn mạnh tất cả các ý kiến đóng góp, hiến kế của cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận nhà sẽ được Ban chấp hành Đảng bộ Quận 11 nghiên cứu bổ sung vào Nghị quyết nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Quận 11 trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo thật sự đồng bộ, toàn diện, phù hợp thực tiễn quận nhà.

  • Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

  1. Báo cáo chính trị của BCH ĐB khóa XI

  2. Phụ lục số liệu

  3. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 11 lần thứ XII, NK 2020-2025

  4. Chương trình hành động thực hiện NQ ĐHĐB Quận 11 XII

  5. Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Quận 11 khóa XII

  6. Trang bìa